Vitajte na stránke občianskeho združenia
Rodinné bučianske spoločenstvo - ROBUSAktuálne informácie:

Skúška bude v stredu 23.10.2019 o 18:00 na obecnom úrade.

Spievame v nedeľu 27.10.2019 o 10:30, skúška bude o 10:00 v kostole.

Úvod - 
Kyrie - 
Obetovanie - 
Prijímanie - 
                   - 
Záver -